دين وفطرت
خروج دجال  در آخر الزمان افسانه است؟

خروج دجال در آخر الزمان افسانه است؟

 

خروج دجال  در آخر الزمان افسانه است؟ آیا نظر قران کریم در باره دجال چیست؟

دجال موجودی افسانه ای است که  ضد مسیح  ساخته شده است.  .  اينكه آيا در قرآن مستقيماً به دجال اشاره شده يا نه، در ميان علماي مسلمان مورد بحث و محاجه قرار گرفته است. واژة دجال در قرآن به چشم نمي­خورد؛

مسحیان برای آنکه حضرت محمد (ص) را قبول نکردند ادعای رجعت حضرت عیسی نمودند و افسانه دجال را ساختند.  اینچنین ادعا در کتاب مسیحیان در انجیل وجود ندارد.

 هرچند اعتقاد به ظهور دجال بخشي از عقايد مسلمانان به­ويژه در منابع متقدم كلام اسلامي به حساب مي­آيد ولي بخش مهمي از ايمان آنان محسوب نمي­شود. اين امر به اين دليل است كه روايات مربوط به دجال، به منظور تشكيل يك اصل به قدر كافي واضح نيستند. دانشمندان مختلف، بسياري از اين روايات را به انحاي مختلف تفسير كرده­اند. دجال به نظر بعضي­ها شر و در نگاه ديگران بشري است با قدرت فراطبيعي، و طبق عقيده برخي، وي جنبش يا رژيم كفر است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید