دين وفطرت
خرید با قسط

خرید با قسط

 


سؤال: سلام، من می خواستم با قسط یک خودرو بخرم، اما  شدینم چون قیمت خودرو با قسط با قیمتی که نقدا خرید می شود، متفاوت است. و این فرق بین قیمت ها ربا است و حرام. من هم با شنیدن چنین حرفی دو دل شدم. آیا خرید با قسط از نظر شرع اسلام اشکالی دارد؟

جواب: نه، هیج اشکالی ندارد و ما نمی توانیم چنین معامله ای را ربا تلقی کنیم. مادامی که در پیمان رضایت دو طرفه بوده، چون عقد بین شریعة المتعاقدین است. چه تفاوتی بین قیمت ها باشد، چه نباشد. و الله أعلم!

 

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید