دين وفطرت
دخالت شوهر بر درآمد همسرش

دخالت شوهر بر درآمد همسرش

دخالت شوهر بر درآمد همسرش
سوال: آیا از نظر دینی، شوهر حق دخالت کردن بر در آمد و اموال همسرش را دارد؟
جواب: در این قبیل موارد با شنیدن شکایت یکی از زوجین نمی توان قضاوت درستی انجام داد. اما به طور کلی می توان چنین مطرح کرد:
1. پولی که به زن تعلق دارد، مرد نمی تواند دخالتی بکند. بدون رضا و اجازۀ زنش، مرد نمی تواند از آن پول یا اموال استفاده کند.
2. همان طور که شوهر موظف است مهریه زنش را بدهد، وظیفۀ فراهم کردن خوراک، پوشاک، مسکن با شوهر است. بعد از اینکه شوهر این احتیاجات زنش را فراهم ساخت، زن هم حق دخالت در اموال همسرش را ندارد.
ازدواج فقط به معنی هم بستر شدن نمی باشد. زن وشوهر، باید همراه و همگام برای آرامش و خوشبختی یکدیگر سعی کنند. به این دلیل زوجین باید در خرید های بزرگ با یکدیگرمشورت کنند، و همچنین از کارهایی که باعث ناراحتی یکی از طرفین می شود اجتناب کنند.

نظریه ها

 •  سلام علیکم

  اگر اعتقادات فردی موجب ناراحتی است باید چه کار کنیم؟

  • و علیکم السلام

   اعتقادات اگر صحیح باشد، می ارزد کمی ناراحتی را تحمل کند

 • سلام علیکم

  فرد مسلمان نسبت به اعتقادات اطرافیانش باید چگونه باشد؟

  ایا زن حق دارد به شوهرش بگوید که  زکات و صدقه و .. بده؟

  • و علیکم السلام

   .

   اگر توانایی اصلاح را دارد باید اصلاح کند مگر نه وظیفه ندارد. زن مثل یک فرد مسلمان می تواند به همسر بگوید تا او وظایف خود را انجام دهد. 

   مخصوصا همسر که غریبه نیست، به طور اولی می تواند ارشاد کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید