دين وفطرت
در آیات 101 و 102 سوره نساء منظور از کم کردن رکعتهای نماز چیست ؟

در آیات 101 و 102 سوره نساء منظور از کم کردن رکعتهای نماز چیست ؟

 

سوال

آیا در آیات 101 و 102 سوره نساء اصل نماز را دو رکعت اشاره می کند؟

پاسخ:

منظور از این آیات نماز مسافر است.

و چون در روی زمین سفر کردید ( هر چند به مقدار یک فرسخ ) بر شما گناهی نیست در اینکه از نماز ( های چهار رکعتی خود دو رکعت ) کم کنید اگر بیم داشتید که کافران شما را آسیب و آزار رسانند ، که بی تردید کافران همواره برای شما دشمنی آشکارند

در این آیه به وضوح مشخص است که هنگام سفر درصورتی که بیمی از خطر وجود داشته باشد، گناهی بر انسان نیست که نماز را شکسته به جای آورد حال این خطر به طور مثال در دنیای امروز شامل خطر مالی جاماندن از اتوبوس، قطار و… هم است اما در غیر این صورت یعنی ایمن بودن از خطر و داشتن وقت کافی خواندن نماز به صورت کامل رضایتمندی بیشتر خدا را دربر خواهد داشت…به امید خدا همه رستگار شویم

آنان که قران را می خوانند باید بفهمند که  اهمیت رکعتهای نماز  مانند دین مهم می باشد.  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید