دين وفطرت
در باره اجل مسمی به عباره دیگر زمان مرگ تعیین شده

در باره اجل مسمی به عباره دیگر زمان مرگ تعیین شده

خداوند جل جلاله دریک آیه کریمه انسان ها تا وقتیکه زمان مرگش نیاید یعنی اجلش نرسد نمیمیرد واجلش برسد اون بتا خیر افتاده نمیشود میفرماید  بنا براین  دستور الهی وزنده نمودن عیسی علیه السلام مرده ها را چطور با ید توجیه بکنیم ؟؟

جواب این سوال خیلی آسان هست در قران کریم از معجزه ها نیز بحث میکند مثلا موسی علیه السلام عصائش  را به زمین میاندازد به مار تبدیل میشود شتر صا لح علیه السلام آب قریه را یک روز اهل  قریه ویک روز شتر صالح علیه السلام مینوشد و زنده نمون عیسی عیه السلام مرده ها نیز معجزه های اعطا شده از طرف خداوند ج.ج به ایشان میباشد وخداوند به یک چیز امر بکند آن شی تحقق می یابد ما نمیتوانم به کار های خداوند متعال مداخله بکنیم معجزه های که درطول تاریخ تحقق یافته در قران کریم به انها اشاره شده هست معجزه های که در قران کریم ذکر نشده آنهارا معجزه خواندن درست نمیباشد  .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید