دين وفطرت
در باره انتقال خون

در باره انتقال خون

در باره انتقال خون

سؤال: آیا با انتقال خون از فرد نامحرم به دیگری،  مانند آن که شیر دهی موجب محرمیت می شود، محرمیت ایجاد می کند؟

جواب: مقایسه کردن شیردهی  با انتقال خون به این دو دلیل، کار اشتباه است:

  1.  خون مثل شیرمادر،  تغریه محسوب نمی شود؛
  2.   در شریعت آنچه که موجب محرمیت می شود، شیر دهی است، آن هم به دو شرط:

الف) شیری که داده شد سیر کننده باشد؛ در باره تعداد شیر دهی فقها اختلاف نظر دارند، اما آنچه که قطعی است، حد اقل یک بارطوری که سیر کند، شیر داده شود؛

ب)  شرط دوم این است که شیر دهی در طوی مدت دو طفل  باشد. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ  (بقره، 233)؛

انتقال خون از زن به مرد یا بر عکس، یا به بچه نه از نظر عرف و نه از نظر لغت  ارضاع نمی شود. لذا هیچ گونه محرمیت ایجاد نمی کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید