دين وفطرت

در باره بنیاد سلیمانیه…

بنیاد سلیمانیه یک بنیادی پژوهشی هست که  در زمینه تفسیر و فهم قرآن کریم تحقیقات علمی را انجام میدهد این بیناد در سال1993 میلادی ازطرف پرفسورعبد العزیز بایندر رئیس وبنیان گذار  بنیاد سلیمانیه تاسیس گردید .  روش را که این بنیاد در مورد تحقیقات آیات قرآن کریم  استفاده میکند  تفسیر قرآن به قرآن است  رئیس بنیاد سلیمانیه آیات قرآن کریم را چنین تعریف میکند:  آیات قرآن عبارت است از قوانینی که به طبیعت حکم می کند. قرآن شامل تمامی علومی است که در روی زمین وجود دارد و کلیه انسانها مجبور هستند به قرآن مراجعه نمایند.

آقای بایندیر وپژوهشگران این بنیاد اهداف وآماج این بنیاد را چنین خلاصه مینمایند : ما معتقدیم آیات قرآن بوسیله آیات دیگر قابل تفسیر و توضیح است و بر این اساس تحقیقات و کارمان را ادامه می دهیم. در همین راستا  از علما ودانشمندان مختلف اعم از بخش علوم الهی , بشری وطبیعی به خواطر درک بهتر وبیشتر آیات قران کریم بهره برداری می کنیم.

بنیاد سلیمانیه  تاکنون در باره آیات قرآن کریم  تحقیقا ت زیادی را انجام داده اند واین تحقیقات شانرا بر روی سایت اینترنتی بنیاد به زبان های مختلف جهان من جمله عربی , فارسی, ترکی استانبولی, انگلیسی, روسی، فرانسوی, آلمانی, اسپانیایی آذری، اویغوری، چینی, اوزبکی , ترکمنی, قرغزی, کردی  ارائه نموده است.

بنیاد سلیمانیه تا کنون در چند کشور اروپایی وآسیایی کنفرانسهایی را در خصوص موضوع اعجاز قرآن ارائه نموده و همچنین با حضور برخی از اساتید خارجی کنفرانسهایی را در ترکیه نیز  برگزار کرده است.

برای آشنائی بیشتر با قرآن کریم وتحقیقات این بنیاد را  درین زمینه  لطفا تحقیقات این بنیاد را از روی سایت انترنتی این بنیاد مطالعه نمائید اگر امکان داشته باشید میتوانید مرکزاین بنیاد را در شهر استانبول ترکیه موقعیت دارد زیارت نموده در باره تحقیقات این بنیاد معلومات حاصل نمائید

نوت: دربنیاد سلیمانیه استادان و محققان از کشورهای چون ایران,افغانستان, فلسطین, سوریه, چین, فرانسه,انگلستان, آذربایجان, قرغزستان, ازبکستان و روسیه   موجود میباشد بنا براین درین بنیاد شما  به مشکل زبانی روبرو نخواهید شد چون تقریبا به 20 زبان خدمات ترجمه به زائرین بنیاد فراهم میشود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید