دين وفطرت
در باره میراث

در باره میراث

 

سلام علیکم، خواهشمند است به سئوال اینجانب در خصوص تقسیم اموال قبل از فوت بصورت ذیل جواب بفرمائید: پدر این حقیر در قید حیات بوده و از نظر مالی دارای یک باب منزل میباشد و هیچگونه اموال دیگری ندارد. من سه برادر دارم، برادر بزرگم دارای خانه و زندگی مستقل میباشد، پدرم به برادر دوم یک قطعه از حیاط خانه را برای ساخت به او داد و برادر سومی مجرد و در خانه زندگی میکند. پدرم میخواست قبل از مرگ، اموال خود را تقسیم و همه را راضی نماید. توضیحا" اینکه به برادر بزرگم کمکهای مالی درحد خود انجام داده است. اینک برادر بزرگم ادعا دارد که بایستی نصف منزل مسکونی را به نام او نماید و یا اینکه معادل آن پولش را پرداخت نماید در حالیکه پدرم قصد دارد همانطور که در بالا توضیح داده شد منزل مسکونی را بصورت محضری بعد از مرگ خود به برادر سوم بدهد. برادر بزرگم (اولی) بشدت پدرم را مورد اذیت و آزار قرار داده و قصد شکایت به دادگاه را دارد بطوریکه پدرم دیگر حاضر نیست هیچ چیزی از اموال خود را به او بدهد. خواهشمند راهنمایی بفرمائید آیا گناهی بر گردن پدرم هست یا خیر؟ و موضوع فوق چه حکمی دارد؟

عليكم سلام

همانگونه که قبلا نیز ذکر کردیم، شخص زنده مطلقا مالک و صاحب دارائی خودش است. از نظر شرعی هیچ کس نمی تواند و حق ندارد در مورد تصرف اموال آن دخالت نماید. پدر شما اگر بخواهد خانه و منزل مسکونی را پس از فوت خود به شما ببخشد، این کار وصیت محسوب شده و در مذهب حنفی وصیت به ورثه جایز نیست. بنابراین پس از فوت پدرتان، همه ی فرزندان اعم از کسانیکه قبلا زمین و وجه نقد دریافت کرده اند و آنهایی که هیچ چیزی نگرفته اند، همگی صاحب حق از اموال مرحوم می گردنند. لذا جهت تصحیح کارتان در صورتیکه پدرتان مایل است می توانید از وی بخواهید در موقع حیات خود، زمین و یا منزل مسکونی را که هم اکنون پدرتان مالک آن است، به صورت قانونی و شرعی به شما ببخشد و تصرف آن را نیز در اختیار شما قرار دهد. فقط در این صورت است که کسی نمی تواند پس از فوت ایشان ادعای حق نماید

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید