دين وفطرت
در  تعلیمات دینی و دین ارائه شده به زنان چه اثرات مثبت یا منفی وجود دارد؟

در تعلیمات دینی و دین ارائه شده به زنان چه اثرات مثبت یا منفی وجود دارد؟

امروز در  تعلیمات دینی و دین ارائه شده به زنان چه اثرات مثبت یا منفی وجود دارد؟

پاسخ:

نه تنها دینی که به زنان نشان داده شده است، بلکه دینی که به تمام جهان نشان داده شده، دین خدا نیست، بلکه مذهبی است که توسط رجال دین و فرقه ها ارائه شده است.

در دیدگاه های منفی مردم به دین تأثیر رهبران مذاهب و فرقه ها نقش مهمی دارد.

ادیان دیگرنیز چنین هستند. به خصوص دینی که به  زنان نشان داده می شود آن دینی است ساخته شده توسط مردان. البته، ما دراین مورد، یعنی درباره اسلام و زنان،  مقالات گوناگونی نوشته ایم. به طور مختصر نمونه ای ارائه می کنم.

 دین چه تاثیرات بر روی زنان دارد؟

 آیا اسلام واقعا از حقوق زنان حمایت می کند؟

بله، اسلام و کتاب خدا  از حقوق زنان حمایت می کند. ولی ما وقتی که به مذاهب نگاه می کنیم  این را فقط  ادعای آنان در مورد حمایت ازحقوق زنان می بینیم. ولی همه اینها دروغ است. زیرا در واقع دینی که آنها ارائه می کنند دین اسلام نیست.  مذاهب-قوانینی است ساخته شده توسط مردان و خود آنان . همان قوانینی که بر علیه زنان ترتیب داده شده است ومقام آنان را پایینتر آورد. بطور خلاصه چند نمونه تقدیمتان می کنم: مثلا، در احکام مذاهب  زنان  در خورد سالی ازدواج می کنند و در این مورد محدودیت سنی وجود ندارد. یک دختر در سن کودکی با الا جبار از طرف پدر به ازدواج در می آ ید وزن حق اعتراض ندارد. و در مورد طلاق مذاهب هیچ حق و حقوقی برای زن قائل نیستند. ولی از نظر قران زنان بیش از مردن حق طلاق دارند. اما در قران شروط  زیادی در مورد طلاق مرد وجود دارد.

 مسئله دیگر در مورد آزادی زنان است. مثلا آزادی پوشش. خداوند در قران می فرماید سرتان را بپوشانید.  بر اساس آیه 31 سوره نور غیراز جاهای دیدنی جاهای دیگر باید پوشیده شود. ولی “روحانیون” حتی در مورد پوشش چشمان زنان فتوا می دهند، یعنی کلاه شرعی می گذارند. آنها زنان را فتنه می خوانند و چیزی از خودشان جعل می کنند. در حالی که  درقرآن این امر وجود ندارد، آنها ترجمه و تفسیرش  را تغییر داده در این مورد حکم می کنند. تعیبر “لیعرفن” را “لا یعرفن” ترجمه کرده و  با  چنین امر مردم را فریب داده اند  و بادروغگویی به خدا و رسولش افترابسته اند.

می گویند در کتاب بخاری حدیثی است که هنگام نزول این آیه زنان دامنهای لباسهایشان را قطع کرده با آن سرشان را می پوشیدند. ولی در متن عربی این حدیث کلمه “رو- صورت” وجود ندارد. اما در متون ترجمه شده استناد بر لزوم پوشش صورتشان ادعا می کنند. احکام از این قبیل بلا شک بدعت است. نه در زمان پیامبر و نه در زمان صحابه چنین پوشش وجود نداشته است. بر کنار کردن زنان از جامعه – تحریم پایین آمدن از پله ها بدون اذن شوهر و افکار از این قبیل موجب پایین آوردن مقام زن از جاریه شده است.

اول شخص بنام جاریه جعل می کنند و بعد با زنان اسیر گرفته شده می توانند بدون عقد ازدواج کنند. همچنین به مردان امتیاز قائل می شوند. یهود نیز چنین کردند و دینی جعل کرده اند.

حالا تصور کنید چنین دینی چگونه می تواند بر زنان تاثیر گذار باشد. اگر این را به عنوان دین  به اروپا و یا به جایی دیگر ارائه کنید در باره شما چه تصوری خواهند کرد؟ حتی وجوب نماز جمعه برای زنان انکار می کنند. حق رای دادن برای زنان به تازگی به اجرا درآوردند. چه تصوری در مورد چنینی دینی می توان کرد؟ در حالی که دین خداوند برای زنان همچون خورشید تابناک است.

 در نتیجه، باید گفت که نه ایده های دموکراسی، نه ایده های ارائه شده توسط زنان به عنوان آزادی جنسی، و نه قوانین مستبدی که توسط این فرقه های ساخت یافته ارائه می شود، می توانند به حق زنان سزاوار  باشند. و می توان گفت بزرگترین استبداد بر روی زنان خود مردان هستند. اگر می خواهید از استبداد نجات یابید با راههای مذهبپرستان و بی دینها نروید فقط از احکام خداوند پیروی کنید و به دستورات خداوند رعایت کنید. این را به شما توصیه می کنم.

آیدین ملایم

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید