دين وفطرت
در سوره نور آیه 33 کلمه (فتیات ,البغاء)به کدام معنی میاید

در سوره نور آیه 33 کلمه (فتیات ,البغاء)به کدام معنی میاید

آیه کریمه چنین هست

 

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمه : و دختران خود را در صورتى كه تمايل به ازدواج دارند براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد رفتار بیش از حد  (عصیان) وادار مكنيد و هر كس آنان را به زور وادار كند در حقيقت ‏خدا پس از اجبار نمودن ايشان [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است.

(سوره نور آیه 33)

کلمه( فتیات) در آیه کریمه به معنی دختر نوجوان ودختر باکره میباشد

جمله (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) به معنی, اگر( دختران تان ) میل به ازداج بکنند ، میاید

معنی کلمه تحصن درین جا به معنی (مُحصَنه، بودن هست)  کلمه مُحصَنه در سوره نساء آیه 24 به معنی زن متاهل ودر آیه 25 به معنی زن پاکدامن استفاده شده هست ودختران جوان در بهار جوانی شان به هرحال پاکدامن هستند فلهذا معنی آیه کریمه چنین خواهد بود(اگر تمایل به ازدواج دارند)

بنا براین آیه کریمه در باره ازدواج هست ومعنی دیگری نمی شود ازین آیه  برداشته شود

تفاسیر وترجمه های را که  ما  امکان دست رسی به آنهارا پیدا کردیم آیه کریمه را چنین تفسیر وترجمه نموده اند: و كنيزان خود را در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد به زنا وادار مكنيد و هر كس آنان را به زور وادار كند در حقيقت ‏خدا پس از اجبار نمودن ايشان [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است. به خاطر ترجمه نمودن این آیه کریمه به این شکل معنی دوکلمه را تغییر داده اند. یکی کلمه (فتیات), فتیات معنی لغوی اش دخترهای جوان هست اما درین آیه کریمه این کلمه را مجازا به معنی کنیز وکلمه (البغاء) را نیز به معنی زنا ترجمه نموده اند معنی حقیقی (البغاء) عصیان ونا فرمانی هست. در لسان عربی یک کلمه وقتی به معنی مستعارش استفاده میشود که معنی حقیقی اش درون جا ممکن نباشد فقط درین آیه کریمه حال بر عکس هست معنی مستعار این دو کلمه ممکن نیست چون اگر درین آیه کریمه مستعارا  به کلمهء (الفتیات) معنی کنیز وجاریه وبه کلمهء (البغاء) معنی زنا داده شود. درین صورت کنیز هاییکه تمایل به پاکدامنی نداشته باشند اونهارا به زنا اجبار نموده کسب نمودن پول از ین طریق  جایز بودنش برداشت خواهیم شد.  واین مخالف قرآن کریم هست.

جایی بسا تعجب هست که فرهنگ ها نیز به کلمه (البغاء) معنی زنا داده اند با توجه به گزارشی که ابن منظور داده هست کسی که به این کلمه معنی زنا داده اند (ابن خالویه) هست بعداز آن بسیاری فرهنگ ها از ابن خالویه تقلید نموده این معنی را پسندیده اند.

ممکن هست   جملهء (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) را” در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند” ترجمه نمود. فقط آیه کریمه در باره ازدواج هست پس درین جا این معنی مناسب نخواهیم بود.  ترجمه ومعنی درست  این جمله درین آیه کریمه ” اگر تمایل به از دواج دارند” هست چون زنها استثنی ها را صرف نظر بکنیم عفیفه وپاکدامن هستند.

نظریه ها

  • سلام ببخشید منظور کلی آیه اینکه نمیزارن ازدواج کنن یا نه به زور میخوان ازدواج کنن

    • معنی حقیقی آیه به ایشان مانع مشوید اگر بخواهند از دواج بکنند اما این ایه را چنین معنی نمیکنند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید