دين وفطرت
در فقه اسلامی کامرا و ضبط صوت مثل دلیل مورد قبول می باشد؟

در فقه اسلامی کامرا و ضبط صوت مثل دلیل مورد قبول می باشد؟

در فقه اسلامی کامرا و ضبط صوت  مثل دلیل مورد قبول می باشد؟

اینچنین سوالات باید به کارشناسان  ارائه شود. چون آنان می توانند  حقیقی یا غیر حقیقی بودن  ضبط دوربین  و یا صوت  را از یکدیگر مشخص نمایند . اگر اینچنان ضبطها  حقیقی می باشد می توان آن را مانند دلیلی قبول کرد.

در قران کریم روایاتی در سوره یوسف این را تایید می نماید و به ما می آموزد که در قضاوت باید از کمک کارشناسان استفاده کنیم.

 : الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

“همانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى ‏شكنند و آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده مى‏ گسلند و در زمين به فساد مى ‏پردازند آنانند كه زيانكارانند “ (یوسف 27)

چـه دليـلى از ايـن زنده تر، چرا كه اگر تقاضا از طرف همسر عزيز بوده ، او به پشت سر يوسف دويده است و يوسف در حال فرار بوده كه پيراهنش را چسبيده ، مسلما از پشت سر پاره مى شود، و اگر يوسف به همسر عزيز هجوم برده و او فرار
كـرده يـا رو در رو بـه دفـاع از خـويش برخاسته ، مسلما پيراهن يوسف از جلو پاره خواهد شـد، و چه جالب است كه اين مساءله ساده پاره شدن پيراهنى ، مسير زندگى بى گناهى را تغيير دهد و همين امر كوچك سندى بر پاكى او، و دليلى بر رسوائى مجرمى گردد!.
عزيز مصر، اين داورى را كه بسيار حساب شده بود پسنديد، و در پيراهن يوسف خيره شد، و هنگامى كه ديد پيراهنش از پشت سر پاره شده (مخصوصا با توجه به اين معنى كه تا آن روز دروغـى از يـوسف نشنيده بود) رو به همسرش كرد و گفت : اين كار از مكر و فريب شـمـا زنـان اسـت كـه مـكـر شـمـا زنـان ، عـظـيـم اسـت .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید