دين وفطرت
دعا قبل از نزدیکی

دعا قبل از نزدیکی

دعا قبل از نزدیکی

سوال: آیا خواندن دعای خاصی قبل از نزدیکی توصیه شده است.

جواب: در مورد دعا قبل از نزدیکی حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده:

هر گاه کسی از امتم خواست با همسرش نزدیکی کند چنین بخواند:

"بِاسْمِ اللهِ اَلّلهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا"

این حدیث در منابع  هر دو مذهب (شیعی و سنی ) نقل شده است.

دعا به این معناست:

بسم الله؛ پروردگارا! شیطان را از ما و فرزندانی که به ما عطا می فرمایی دور بدار.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید