دين وفطرت
دعا و بهشت ابدی

دعا و بهشت ابدی

در سوره یونس آمده است که آخرین سخن بهشتیان حمد خدا است، با توجه به این که بهشتیان زندگی جاودانه دارند، این کلام به چه معنا است؟
این دعا با جاویدان بودن بهشت منافاتی ندارد. آیه کریمه اشاره بر این دارد که اهل بهشت وقتی وارد آن می شوند، دعا را با سبحانک اللهم شروع کرده، با الحمد لله رب العالمین تمام می کنند.

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید