دين وفطرت

ده روز آخر ماه رمضان

بهتر است انسان در همه شبهای ماه مبارک رمضان به نماز خواندن و توبه و دعا و استغفار و درخواست بخشش مشغول باشد و در راستاي اين اعمال سعي و تلاش نمايد به اميد اينکه خدای متعال از همه بپذيرد و توبۀ همۀ ما را قبول نموده و ما و پدر و مادر ما و همه مسلمين را از آتش جهنم نجات دهد و به جنت خود داخل کند.

در احادیث آمده است که حضرت عائشه رضی الله عنها فرمودند: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هنگامي که ده روز آخر رمضان می شد زياد عبادت می کردند وشبها بيدار بودند و خانواده اش را نيز بيدار می کردند.

در روايت مسلم آمده است که حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمودند: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هميشه سخت در طاعت و عبادت غرق بودند و در رمضان و برطاعت و عباداتش بيش از روزهای ديگر می افزوند.

حافظ ابن رجب روایتی آورده است که رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ده روز آخر رمضان را اختصاص می دادند به کارهایی که در ماههای قبل انجام نداده اند.

1ـ شب بيداری، منظور از آن اينست که در تمام شب مشغول به عبادت بودند.

2ـ پيامبر -صلى الله عليه وسلم- اعضای خانوادۀ خود را برای نماز در ده شب آخر رمضان بيدار می کردند اما در شبهای ديگر نه.

3ـ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- در شبهای قدر زياد عبادت می کردند.

4ـ اعتکاف.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید