دين وفطرت
دور انداختن کاغذی که اسم خداوند نوشته شده است  حکمش چیست؟   آیا حتما باید حفظ شود؟

دور انداختن کاغذی که اسم خداوند نوشته شده است حکمش چیست؟ آیا حتما باید حفظ شود؟

سوال

دور انداختن کاغذی که اسم خداوند  حکمش چیست؟   یا حتما باید حفظ شود؟

پاسخ:

نوشتن دعا اشکالی ندارد اگر بر گرفته شده از قران کریم یا ادعیه ای باشد که در این مورد در سنت امده است و بطور واضح و با خط عربی و خالی از خرافات و سحر و جادو باشد

اگر بقصد حقارت نباشد مشکلی ندارد. در اسلام مقدس کلمات در روی کاغذ نیست، برای مسلمان مهم معنی آن کلمات است. دعایی که به کاغذ نوشته شده هدفش عبارت است از این و نه این که مسلمان فقط به کاغذ احترام گذارد

آیدین ملایم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید