دين وفطرت
دوستی دختر و پسر نامحرم..

دوستی دختر و پسر نامحرم..

 من نامزد دارم ولی با یک پسر دوست هستم. البته رابطه من با او فقط در چهارچوب دوستی صرف است. ولی نامزدم از این بی خبر است به نظر شما کار من درست است؟

به این قبیل روابط نمی توان نام دوستی نهاد.  این چیزی بیش از رابطه ی خوب بین دو نفر نیست. ولی مناسبت زن و مرد نامحرم  باید در چهارچوب قوانین و دستورات اسلام باشد.   در هر حال، در روابط میان زن و مرد باید قواعد زیر مراعات شود:

اولا در صحبت هایی که میان آنها رد و بدل می شود نباید حرفهایی خارج از چهارچوب اخلاقی وجود داشته باشد.

ثانیا، اگر شوهر یا نامزدتان با این ارتباط موافق نیست باید به آن پایان داد.

ثالثا، گفت و گوهای شما با آن شخص نباید در اماکن مخفی جریان داشته باشد.

بهر حال از نظر اسلام، در چهارچوپ این قواعد زن می تواند با مرد مناسبت خود را  ادامه نماید. ولی در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.

در چهار چوپ این قواعد زن می تواند با ارتباط خود را با یک مرد نامحرم ادامه دهد.

قرآن كریم برای جلوگیری از روابط ناسالم میان زنان و مردان می فرماید:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

 ” پس به ناز سخن مگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شايسته گوييد (احزاب 32. )

ما را در فضای مجازی دنبال کنید