دين وفطرت
دولت و رهبر چگونه باید با رعیت رفتار کند؟

دولت و رهبر چگونه باید با رعیت رفتار کند؟

دولت و رهبر چگونه باید با رعیت رفتار کند؟

رهبر باید با مردم کشور طبق عدالت رفتار کند. وظیفه دولت برپا کردن عدالت و احیای آن و دفاع کشور و مردم کشور از عدوان خارجی می باشد. باید چیزهای که به زندگی مردم مانع می شود آنها را از بین ببرد. دین مقدس ما اینچنین مناسبت را تعریف می کند:

 دولت مانند آفتاب است. چون آفتابی که به همه انسانها نور می دهد (مسیحیان، یهود ، پولدار و فقیر) و هیچ فرق بین آنها نمی گذارد دولت هم باید اینچنین باشد

عبد العزیز باییندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید