دين وفطرت
«ذوالقرنین » چه کسی بود؟

«ذوالقرنین » چه کسی بود؟

«ذوالقرنین » چه کسی بود؟
اولا در باره چرا نامیدن او به این نام نظرات را مطرح می کنیم:
بعضی معتقدند این نام گذاری به خاطر آن است که او به شرق و غرب عالم که عرب آن را قرنی الشمس (دو شاخ آفتاب) می گویند، است.
بعضی دیگر معتقدند این نام به خاطر آن است که دو قرن زندگی یا حکومت کرد.
بعضی می گویند در دو طرف سر او برآمدگی مخصوصی بود و به خاطر آن به ذوالقرنین معروف شد.
برخی بر این عقیده اند که تاج مخصوص او دو شاخک داشت.
از قرآن کریم این طور برمی آید که ذوالقرنین دارای صفات ممتاز بود. او سه لشگرکشی مهم انجام داد: نخست به غرب، سپس به شرق و سرانجام به منطقه ای که تنگه ای کوهستانی داشت.او مردی مۆمن و موحد و مهربان و عادل بود . سدی که به جای آجر و سنگ، آهن و مس مصالح اصلی آن به شمار می آمد. هدف از ساختن این سد آن بود که گروهی مستضعف را در مقابل ستم قوم یاجوج و ماجوج یاری دهد.
قرآن می گوید: «یسئلونک عن ذی القرنین
از تو درباره ذوالقرنین سۆال می کنند
در بسیاری از روایات اسلامی می خوانیم: او پیامبر نبود، بنده ای صالح بود
بعضی میل دارند این سد را با دیوار معروف چین که هم اکنون بر پا است و صدها کیلومتر ادامه دارد، منطبق بدانند. ولی روشن است که دیوار چین نه از آهن و مس ساخته شده و نه در تنگه باریک کوهستانی قرار دارد، بلکه دیواری است که از مصالح معمولی بنا گردیده و همان گونه که گفتیم صدها کیلومتر طول دارد.
برخی دیگر اصرار دارند این سد را سد «مارب » در یمن بدانند. در حالی که سد مارب، گرچه در تنگه کوهستانی بنا شده، برای جلوگیری از سیلاب و به منظور ذخیره آب بود و ساختمانش از آهن و مس نیست.
«طبق گواهی دانشمندان در سرزمین قفقاز میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوه هایی است که همچون یک دیوار شمال را از جنوب جدا می کند. تنها تنگه ای که در میان این کوه های دیوار مانند وجود دارد، تنگه «داریال » است. اکنون در آن جا دیوار آهنین باستانی به چشم می خورد. به همین جهت، بسیاری معتقدند سد ذوالقرنین همین سد است.
به نظر ما چه کسی بودن ذوالقرنین مهم نیست، مهم آن است که او یک فرد صالح و خداپسند بوده است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید