دين وفطرت
روزه گرفتن در ماه رجب

روزه گرفتن در ماه رجب

روزه گرفتن در ماه رجب

سوال:  گفته می شود که حضرت ابوبکر و عثمان در مورد روزه گرفتن در ماه شعبا و رمضان سخت گیری می کردند. ابن تیمیه در این مورد فتوایی دارد، لطفا آن را توضیح دهید.

جواب: ابن تیمیه در کتاب "مجموع الفتاوی" در این مورد چنین نوشته:

"در مورد روزه گرفتن و اعتکاف  در ماه شعبان ورمضان از پیامبر(ص) و اصحابش و همچنین علمای مطرح دین اسلام چیزی نقل نشده. اما اینکه پیامبر در ماه شعبان روزه می گرفته صحیح است. ایشان در این ماه به خاطر رمضان، اندازه ای که در ماههای دیگر می گرفت، روزه می گرفت.

و اما در ماه رجب: در مورد روزه گرفتن در این ماه تمام احادیث ضعیف و حتی ساختگی است. اهل علم به هیچ یک از این احادیث اعتبار نمی کند. وهمچنین احادیثی که در مورد فضایل روزه گرفتن در این ماه است، حتی ضعیف هم نیست بلکه ساختگی و دروغین است. بیشترین چیزی که در مورد هلول ماه رجب روایت شده این دعای پیامبر(ص) است:

"خداوندا! ماههای رجب و شعبان را بر ما مبارک بدار و ما را به رمضان برسان."

در سننِ ابن ماجه،از عبدالله ابن عباس اینگونه روایت شده که از  پیامبر(ص) حدیثی در مورد روزه نگرفن ویا منع روزه داری در ماه رجب ذکر نشده است. در مورد منبع این حدیث دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. گفته می شود که حضرت عمر کسانی که در این ماه روزه می گرفتند را مجبور به خوردن غذا می کرد و چنین می گفت: "این ماه را شبیه رمضان نکنید."

همچنین حضرت ابوبکر به خانه اش می رود و می بیند که خانواده اش چند کوزه گرفته است. می پرسد این کوزه ها برای چیست؟ "خانواده اش پاسخ می دهند ماه رجب آمده به خاطر آن گرفتیم". بعد ابوبکر می گوید: "این ماه را شبیه رمضان نکنید" و تمام کوزه ها را می شکند. اما، با این حال که ابوبکر جلوی روزه گرفتن خانواده اش در این ماه را گرفته، ولی به روزه گرفتن دیگران دخالتی نکرده است.

 در مصندِ احمد ابن حنبل و برخی منابع دیگر در مورد توصیه پیامبر به یکی از صحابه اش در ماههای حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) احادیثی روایت شده است.از اینجا متوجه می شویم که در این چهار ماه می توان روزه گرفت و این روزه گرفتن مختص ماه رجب نیست.(ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، جمع و ترتیب: عبدالرحمان ابن قاسم و پسرش محمد، 1398ه/ 1978م، جلد 25، صفحه 290-291)؛

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید