دين وفطرت
زیست نمودن در یک کشور غیر اسلامی

زیست نمودن در یک کشور غیر اسلامی

سوال:  آیا  یک کشوری که  غیر اسلامی باشد وآن کشور نیزبرای مسلمان ها ظلم بکند به خواطر تخصص ویا تحصیل در کشورمذکوررفتن جایز هست؟

اگر  چیزی را که یاد گرفتنش برای شما لازم باشد میتوانید هر کشور ی باشد رفته یاد بگیرید . در زمان عصر سعادت حضرت پیامیبر از مکه هجرت کرد با وجود هجرت پیامبراز مکه بعضی مسلمان ها در مکه زنده گی اش را ادامه دادند . حضرت پیامبر بعداز اینکه مکه را فتح نمود کسی را مجازات نکرد به خاطر بود باشش در مکه در دین اسلام اصل واساس  طبق آیات قران کریم همراه هر کشوری باشد روابط را محکم نموده انسان های آن کشور را طبق فرموده قرآن کریم به دین اسلام دعوت نمود ن هست .  متاسفانه مشکل امروزی مسلمان ها دور بودن خود مسلمان ها  از قرآن کریم هست یک کافر ویا مشرک را طبق آیات قرآن کریم به دین اسلام دعوت نمیکنند بالعکس طبق کتب مذاهب وامامان شان غیر مسلم را به اسلام دعوت میکنند شاید شما هم زیاد شاهد شده باشید کسی که  مسلمان شود کاری را مسلمان ها انجام میدهند . یک تفکر بکنید هیچ ربطی به قران ندارد به طور مثال اگر شخص مسلمان شده مرد باشد اولا لفظ کلمه شهادت را به ایشان  به عربی یاد میدهند نه معنی کلمه شهادت را وکار دومی را که   انجام میدهند به شفاخانه برده ایشان را سنت یعنی خطنه میکنند.

سنت نمودن ویا یاد دادن لفظ عربی کلمه شهادت چه ربطی به قران کریم دارد کلمه شهادت معنی اش را شخص خواننده بداند مفهوم میدهد بدون درک معنی کلمه شهادت خواندن ویا نخواندنش هیچ چیزی را افاده نمیکند.وهمچنان اگر کسی سنت یعنی خطنه نشود هم به مسلمانیش هیچ ضرر نمیرساند .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید