دين وفطرت
سؤال در باره آیه 78 سوره نحل

سؤال در باره آیه 78 سوره نحل

سؤال در باره آیه 78 سوره نحل
سؤال :چرا در آیه 78 سوره نحل، کلمه سمع مفرد آمده و کلمات ابصار و افئده جمع آمده اند؟
جواب: در پاسخ می توانیم بگوییم که نظرات مختلفی را مفسرین مطرح کردند که ما دیدگاه شیخ طوسی را ترجیح داده ایم:
1. این که سمع گاهى به عنوان اسم جمع به کار می رود و مى ‏دانیم که در اسم جمع معناى جمع نهفته است و نیازى به جمع بستن ندارد.
2. . این که سمع مى‏تواند معناى مصدرى داشته باشد و مصدر دلالت بر کم و زیاد هر دو مى‏کند، از این رو نیازى به جمع بستن ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید