دين وفطرت
سؤال در باره ازدواج

سؤال در باره ازدواج

 سؤال در باره ازدواج

سؤال: آیا ازدواج کردن از واجبات دین است یا اینکه چون سنت پیغمبر است باید انجام داد؟

پاسخ: دین اسلام مسلمانان را تشویق کرده است ازدواج کنند و امر کرده تا کسانی که مجرد هستند ازدواج کنند. پیامبرصلی الله علیه و سلم هم الگویی در امر ازدواج برای مسلمانان است. درباره این موضوع حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده چنین می فرماید:

ای جوانان، هر کس از شما موقعیت مالی دارد حتما ازدواج کند. و هر که موقعیت مالی مناسبی ندارد روزه (نفل) بگیرد. چون روزه شهوت آنان را می شکند. (بخاری، نکاح3، مسلم، نکاح،1)

انس ابن مالک چنین روایت کرده: سه نفر به خانه پیامبرصلی الله علیه و سلم رفتند و از آنها نحوه عبادت پیامبرصلی الله علیه وسلم را پرسیدند. وقتی جواب را شنیدند به نظر آنها عبادت شان  کم آمد، و گفتند عبادت ما کجا و عبادت پیامبرصلی الله علیه و سلم کجا؟ و گفتند:بدون شک خداوند تمام گناهان پیامبرصلی الله علیه وسلم در گذشته و آینده را بخشیده، پس به خاطر همین ما باید بیشتر دعا کنیم.  ویکی از آنها گفت: من از این پس باید تمام شب را نماز بخوانم، دیگری گفت: من از این پس همیشه روزه می گیرم، و دیگری هم گفت: من از این پس از به دور از زنان زندگی خواهم کرد و ازدواج نخواهم کرد. بعد از آنکه آنها این حرفها را گفتند، پیامبرصلی الله علیه و سلم نزد آنها آمد و گفت:

شما چنین حرفهایی زدید ولی دقت داشته باشید! به خدا سوگند که من بیشتر از همه شما از خدا می ترسم و بیشتر از همه شما صاحب تقوی هستم، با تمام این اوصاف من هم روزه می گیرم و هم روزه نمی گیرم. نماز می خوانم ولی پاره ای از شب را هم می خوابم. با زنان هم ازدواج می کنم، این سنت من، راه زندگی من است. هر که از سنت من ( روش زندگی ) روی برگرداند از من نیست. (بخاری، نکاح،1، مسلم، نکاح 5)

ابوعبید چنین روایت کرده:

پیامبرصلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: چهار چیز سنت تمام پیامبران است.  حیا، عطر زدن، مسواک زدن، و ازدواج کردن. (ترمذی، نکاح،1)

نظریه ها

  • سلام . [ س َ ] (ع اِ) کلمه ٔ دعایی مأخوذ از تازی ، به معنی بهی که در درود بر کسی گویندیعنی سلامت و بی گزند باشید و نیز تهنیت و زندش و تحیت و درود و خیر و عافیت و تعظیم و تکریم و با فعل

    “ان السلام اسم من اسماء الله تعالي فأفشوه بينكم.” سلام، اسمي از اسامي خداوند متعال است، پس آن را در بين خود منتشر و شايع كنيد. سلام کردن مستحب است اما جواب سلام را دادن واجب می باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید