دين وفطرت
سؤال : در سوره مائده آیه 101و102 به امتهای گذشته عطف شده هست آیا در منا بع برای این مثال موجود هست

سؤال : در سوره مائده آیه 101و102 به امتهای گذشته عطف شده هست آیا در منا بع برای این مثال موجود هست

 سؤال : در سوره مائده آیه 101و102 «ای کسانى كه ايمان آورده‏ ايد از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى ‏كند مپرسيد» گفته شده هست وبه امتهای گذشته عطف شده هست آیا در منا بع برای این مثال موجود هست ؟

جواب: آیات مربوط به  این مضمنونش چنین میبا شد:  

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى ‏كند مپرسيد و اگر هنگامى كه قرآن نازل مى ‏شود در باره آنها سؤال كنيد براى شما روشن مى ‏شود خدا از آن [پرسشهاى بيجا] گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است

 گروهى پيش از شما [نيز] از اين [گونه] پرسشها كردند آنگاه به سبب آن كافر شدند {مائده 101و102}

 صاحب مجمع البيان گويد: در سبب نزول آية اختلاف است، زهرى و قتادة از انس روايت كرده اند كه مردم از پيامبر سؤالات زيادى مي‌نمودند به قسمى كه گاهى پيامبر با حالت خشم برمي‌خاست و مى فرمود: بپرسيد از من، به خدا قسم هر سؤالى بكنيد، جواب آن را آشكارا به شما خواهم گفت. در اين ميان مردى از بنى‌سهم كه به او عبدالله مى گفتند و مطعون النسب بود. گفت: يا نبى اللَّه پدرم كيست؟ فرمود: حذافة بن قيس، سپس مرد ديگرى از جا برخاست و گفت: يا رسول اللّه پدر من در كجاست؟ پيامبر فرمود: در آتش است، عمر بن الخطاب در اين ميان از جا برخاست و به پاى پيامبر بوسه زد و گفت: يا رسول الله عهد ما با جاهليت و شرك نزديك است بنابراين ما را ببخش خداوند تو را ببخشد در اينجا خشم پيامبر فرونشست، ابن عباس گويد: عده اى به عنوان مسخره و استهزاء و يا امتحان كردن از پيامبر سؤالاتى مي‌نمودند و خداوند اين آية را نازل فرمود، 

برای امتهای گذشته که در آیه 102 از آن بحث میشود ودرخواست های عجیب غریب میکردند   آیات زیر مثال آورده میشود.

اهل كتاب از تو مى‏ خواهند كه كتابى از آسمان [يكباره] بر آنان فرود آورى البته از موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت‏ سپس بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد گوساله را [به پرستش] گرفتند و ما از آن هم درگذشتيم و به موسى برهانى روشن عطا كرديم (۱۵۳)

آيا از [حال] سران بنى اسرائيل پس از موسى خبر نيافتى آنگاه كه به پيامبرى از خود گفتند پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم [آن پيامبر] گفت اگر جنگيدن بر شما مقرر گردد چه بسا پيكار نكنيد گفتند چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [نزد] فرزندانمان بيرون رانده شده‏ ايم پس هنگامى كه جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان [همگى] پشت كردند و خداوند به [حال] ستمكاران داناست(۲۴۶)

آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان [همگى] پشت كردند و خداوند به [حال] ستمكاران داناست(۲۴۶)

 و پيامبرشان به آنان گفت در حقيقت ‏خداوند طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و به او از حيث مال گشايشى داده نشده است پيامبرشان گفت در حقيقت ‏خدا او را بر شما برترى داده و او را در دانش و [نيروى] بدنى بر شما برترى بخشيده است و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى‏ دهد و خدا گشايشگر داناست (۲۴۷)

برای مثال از امتان گذشته قصه موسی ویهود یها را میشه ذکر کرد قصه این چنین میبا شد. در زمان موسی علیه السلام یهودی ها در با ره گوساله ایکه ذبحش برای شان امر شده  بود جزایات بیشتر خواستند هر با ریکه یهودی ها در با ره گوساله معلومات مزید جویا شدند به همان اندازه شرایط سختر شد در با ره آیات مربوط  رجوع بکنید به آیه 67الی 71سوره بقره

همچنا نیکه از آیات فهمیده میشود در زمان های سا بق بعضی انسانها همراه پیامبران که برای شان ارسال شده بود به خواطر تمسخر وکاستن از اعتبار ووجاهت آنها سؤال های پوچ وبی مفهوم را از آنها پرسان میکردند واز آنها طلب های بیجا میکردند. علی رغم که به سؤال های ایشانان جواب داده شدند وبه در خواست های شان رسییده گی صورت میگرفت با وجود همه اینها اشخاص فوق الذکر به انکار هایشان ادامه دادند. واین باعث هلاک این اقوام منکر شدند. ودر زمان رسو ل الله صلی الله علیه وسلم اشخاص پیدا شدند این چنین در خواست ها  وسؤال های پوچ  وبی مفهوم را از رسو ل الله میکردند.  وآیات 101و102 سوره مائده درین باره نازل شده هست. ودر زما ن های گذشته اشاره شده وبه خواطر اجتناب انسان ها از  تکرار این چنین درخواست ها ایقاظ شده اند.  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید