دين وفطرت
سود ثابت برای سهامدار

سود ثابت برای سهامدار

سود ثابت برای سهامدار 

سوال: من 30 میلیون پول دارم، می خواهم با دوستانم که به تازگی مغازۀ پوشاک فروشی باز کرده اند شراکت کنم. اما من فقط می خواهم  پول خود را به اشتراک بگذارم و در سود و زیان دخالتی نداشته باشم و فقط ماهانه 1 میلیون از آنها بگیرم. آیا چنین شراکتی جایز است؟

جواب: چنین شراکتی جایز نیست، و پولی که ماهانه دریافت می شود بهره محسوب می شود. در مشارکت باید سهم مشخص در قبال وجهی مشخص خریداری شود. اگر شرکت سود کند، طبق قرارداد شرکا سهم سود خود را می گیرند. و در صورت زیان، هر کس به اندازه سهم مشارکت خود در ضرر سهیم می شود.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید