دين وفطرت
شخصی نماز نخواند روزه اش جایز میشود ویا خیر؟

شخصی نماز نخواند روزه اش جایز میشود ویا خیر؟

نماز ورزوه هر دویش امر خداوند جل جلاله میباشد یک مسلمان نمیتواند در بین اوامر ونواهی خداوند جل جلاله تمایز ایجاد بکند
فقط یک شخص ازدست تنبلی ویا از جهالت ویا به کدام سبب دیگر نتواند یک امر خداوند جل جلاله ویا یک فرض را بجا بیارد
این برایش رخصت این را نمیدهد که فرض دیگری را نیز ترک بکند یعنی نماز یک عبادت جدا هست وروزه یک عبادت جدا چیزی که برای بنده مومن ومسلمان لازم هست باید هم نماز را بخواند وهم روزه را بگیر د
فقط شخصی نتواند یکی این دورا انجام بدهد به این معنی نمیاید که دیگرش را نیز انجام ندهد
خلاصه روزه بی نماز جایز هست اما آن شخص حتما باید نمازش را نیز بخواند چون نماز وروزه هر دویش امر خداوند هست

ما را در فضای مجازی دنبال کنید