دين وفطرت
شروط عقد نکاح چیست؟

شروط عقد نکاح چیست؟

پاسخ

14روایت شده است که پیامبر گرامی اینچنین فرموده است: " نکاح درست نمی باشد اگرچه ولی و دو شاهد نداشته باشد" ابو داوود، نکاح، 20.. ترمیزی نکاح

 

ازدواج، در ميان پيروان تمام اديان، با قاعده‌هاي متفاوت وجود دارد. اما دين اسلام ازدواج را يک امر جدي اخلاقي، اجتماعي و شرعي دانسته، بنابراين به جزئيات در اين مورد پرداخته و چارچوب مشخصي را براي ازدواج تعيين کرده است که ازدواج با کدام شرايط صورت بگيرد و چرا اين شرايط براي ازدواج معتبر است. 
شرايطي که در اسلام براي ازدواج درنظر گرفته شده است همه عقلي و منطقي است. 
بنابراين در مقاله حاضر به شرط‌هاي ازدواج و به محرمات مطلق ازدواج و محرمات نسبي در ازدواج پرداخته شده است و در کل ديدگاه اسلامي ازدواج را با حکمتي که اسلام از آن در نظر داشته، بازتاب يافته است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید