دين وفطرت
شفاعت

شفاعت

(شفاعت)

وعده پیامبر صلی الله علیه وسلم برای شفاعت امتش در آخرت

سؤال: در دعایی که بعد از شنیدن اذان می خوانیم عبارتی هست که در آن  برای پیامبر صلی الله علیه وسلم مقام محمود می طلبیم. در حدیثی هم آمده که هر کس این دعا را بخواند نائل شفاعت آن حضرت می شود. خود این هم دلیل برای وجود شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرت نمی شود؟

جواب: اولا ما که انکار نمی کنیم که حضرت شفاعت می کنند. منتها شفاعتشان آن طوری که اکثرا فکر می کنند نیست. شفاعت بعد این که برخی به جهنم رفته و چون شرک به خدا نورزیده از آنجا برگشته، رخ می دهد. شفاعت هم نه به معنای نجات از عذاب، بلکه به معنای کنار هم بودن است. از آنجا که ما امت محمد صلی الله علیه وسلم هستیم، در بهشت هم کنارشان خواهیم بود. معنای ” شفاعت من برای امت من ”  هم به این معنی است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید