دين وفطرت
شهادت زن از دیدگاه قرآن کریم

شهادت زن از دیدگاه قرآن کریم

شهادت زن از دیدگاه قرآن کریم

می دانیم که شبهات راجع به نقصان در عقل زنان از آيه مربوط به شهادت زن، آيه 282 سوره بقره نشأت گرفته است. از اين آيه اين گونه برداشت شده که، گویا  شهادت دو زن به‌اندازه شهادت يک مرد است. اما لازم به ذکر است که در مسأله شهادت، دو بحث مطرح است: 1- مرحله تحمل شهادت که  شاهد در مرحله‌اي که قرار است حادثه‌اي اتفاق بيفتد حضور پيدا مي‌کند؛

 مرحله 2: مرحله شهادت دادن یا ادای شهادت است. يعني وقتي دعوايي بین طرفین شده  در دادگاه شهادت بررسی  مي‌شود.

باید بدانیم که  آيه 282 بقره مرحله اول شهادت را بيان مي‌کند و مي‌گويد:  …و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از ميان گواهانى كه (به عدالت آنان‏) رضايت داريد (گواه بگيريد)، تا (اگر) يكى از آن دو (زن‏) فراموش كرد، (زنِ‏) ديگر، وى را يادآورى كند.

 اينجا يک تدبيري است که حق کسي از بين نرود. شايد فلسفه‌اش اين باشد که در شرايطي که زنان اگر چه کار مي‌کردند ولي موقعيت اجتماعي مالي نداشتند، مراقب باشند که قرض را فراموش نکنند، لذا اين امر يک محافظت است براي اين که طلب خود را دريافت کنند. ولي قرآن نگفته وقتي قرار است شهادت داده شود، دو زن و يک مرد باشند. قرآن مرحله تحمل شهادت را بيان مي‌کند، نه مرحله اداي شهادت را. گذشته از اين، آيه يک علت را بيان مي‌کند که هرگاه در فضاي فرهنگي و اجتماعي، آن علت وجود داشت چنين رفتار شود، حال اگر شرايط تغيير کرده و زنان امروزه در کارهاي مالي، حسابداري و تحصيل مهارت يافتند، آيا باز هم در اين شرايط همان حکم حاکم است؟

برخي سه نکته را در اين آيه مورد توجه قرار نمي‌دهند: يکي اينکه آيه مرحله تحمل شهادت را مطرح مي‌کند و دوم اينکه آیه نمی گوید که حتما دو زن باشد، بلکه اسم تفضیل را به کار برده- بهتر است که این طور باشد، گفته شد.  نکته سوم: اينکه تعليل دارد و مي‌گويد اگر يکي از يادش رفت، ديگري به يادش بياورد. حال اگر شرايط به گونه‌اي بود که چنين حالتي وجود نداشت چه؟ یعنی در زمانی که زنان فعال هستند و از لحاظ فکری خیلی پیشرفت کردند، چه بسا از مردان هم جلوتر رفته اند، آیا باز هم مثل قبل است و شرایط نباید در نظر گرفته شود؟ مفسر حین تفسیر باید به این نکته هم توجه داشته باشد

نظریه ها

  • کاملا حق با شماست ولی کو گوش شنوا من خیلی از قوانینی که ارزش زن رو نصف مرد قرار میدن رنج میبرم و خیلی هم در این زمینه مطالعه میکنم ودر نهایت به خودخواهی و استبداد مردانی که این قوانین رو وضع کردن میرسم! و بی عرضه بودن زنانی مثل خودم که این قوانین اسف بار رو میبینم و دم نمیزنم! 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید