دين وفطرت
صابونی که باپیه خوک ساخته شده چه حکمی دارد؟

صابونی که باپیه خوک ساخته شده چه حکمی دارد؟

 

استعمال از صابونی که با پیه  خوک ساخته شده است از نظر شرعی اشکال ندارد و جایز است. چون خوردن گوشت خوک حرام فرموده شده است.

در باره حرمت گوشت خوک:

 ممنوعیت از غذاهای غیربهداشتی و تنفرآمیز یکی از خدمات دین الهی به بشریت است، زیرا در شرایطی که میکروب کشف نشده بود و اثرات غذاهای پلید در بوجود

آوردن بیماری‌ها روشن نبود، آنها را ممنوع اعلام کرده و این خدمت بزرگی در جهت سلامتی انسان‌ها می‌باشد.
یکی از حیوان‌هایی که مصرف گوشت آن در فهرست غذاهای حرام قرار گرفته است گوشت خوک می‌باشد که در قرآن از آن به «لحم خنزیر» یاد شده است:

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ…} ؛
خدا، تنها (خوردن) مردار و خون و گوشت خوک  حرام کرده است
که مضمون این آیه، در چهار سوره‌ی قرآن آمده است و علت تاکید قرآن بر این مطلب، همان اهمیت موضوع و خطرات جسمی و روحی مصرف گوشت خوک و نیز آلودگی جامعه‌ی بشری به آن است به طوری که هنوز در برخی کشورهای جهان به ویژه اروپا گوشت خوک جزء غذاهای رسمی آنها قرار دارد.
 

: آیدین ملایم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید