دين وفطرت
ظاهر شدن موی زن هنگام نماز

ظاهر شدن موی زن هنگام نماز

آیا ظاهر شدن موی زن هنگام نماز اشکالی دارد؟

پاسخ:

حجاب یکی از احکام ضروری دین اسلام است که زنان باید به آن رعایت کنند. هنگام نماز نیز برای زنان حجاب واجب است، گرچه در آنجا نامحرم نباشد باید به حجاب مراعات کند.

 اما اگر هنگام نماز به پوشش عمدا رعایت نکند نمازش باطل است.  ولی اگر نسبت به غفلت تار مویش یا قسمتی از بدنش ظاهر شود و زن متوجه شود که پوشش واجب را ندارد باید بلافاصله بپوشاند و نمازش صحیح می باشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید