دين وفطرت
عبادات روز رغیب

عبادات روز رغیب

عبادات روز رغیب

سوال: آیا در رغیب (اولین شب جمعه ماه رجب) عبادت ویژه ویا نمازی خاصی دارد. آیا در این روز باید روزه گرفت؟

جواب: نماز ویژه ای برای روز رغیب و روزهای دیگر ماهها که این گونه نام گذاری شده اند وجود ندارد، و تمام احادیث روایت شده در این باره ساختگی است. به تعبیر ابن قیم “تمام این احادیث دروغ است و اینکه رسول خدا این کارها را کرده است افترا است.”

عجلونی، یکی از علمای علم حدیث می گوید: ” فریب احادیثی که در کتب تصوف مانند: تفسیر السالبی، احیا العلوم الدین، قوت القلوب را نخورید.” و در ادامه می گوید:

“هر چند نویسندۀ این کتابها، امام غزالی و ابوطالب المالکی (احیا العلوم الدین، قوت القلوب ) این قبیل احادیث را در کتب خود مطرح کرده اند، اما در مورد این موضوع نه در سنت و نه در کتب امامان حدیث هیچ گونه (حدیث صحیح) وجود ندارد. چونکه سنت چیزی نیست که آنها گفته اند بلکه سخن  و کارهای است که پیامبر(ص) انجام داده و با بقریرش ثابت شده باشد.”

در مانبع، نمازی که در بین عموم معروف به نماز شب رغیب مطرح شده، در اصل روایتی از علی ابن عبدالله ابن جهدام یکی از سوفیان اهل مکه در سال 1023(414ه ق) ایجاد کرد. همچنین در منابع راجع به شروع عباداتی که در شب رغیب انجام می شود و چشن مربوط به آن روز، از قرن چهارم هجری(صدۀ دهم میلادی) آغاز شده و اولین بار در سال448ه ق(1056م) به عنوان “قندیل” در قدس، و در سال 480ه ق (1087م) در بغداد جشن گرفته شده است.

اکثریت علمای بزرگ اسلام بر این باورند که در زمان پیامبر(ص) و صحابه اش و همچنین تابعین، چیزی به عنوان قندیل رغیب وجود نداشته و همچنین جشن گرفتن روزهای قندیل از ادیان دیگر وارد اسلام شده است. در نتیجه عبادت خاصی مربوط به این ایام وجود نداشته و همچنین ایجاد عبادات جدید همانگونه که پیامبر(ص) بدعتها را ممنوع کرده بودند و همچنین عبادات ویژه در روز و شب جمعه را منع کرده بودند، به این دلیل در روزها و شبهای مشابه رغیب انجام عبادات ویژه نادرست است.

اما پیامبر هر ماه روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج شنبه و ایام البیز یعنی روزهای 13، 14، 15، هر ماه را توصیه فرموده اند که این روزه ها را می توان در ماه رجب هم ادامه داد. در این مطلب خواستیم این را عنوان کنیم که ایام ماه رجب مانند دیگر ماههاست، عبادت و نماز ویژه ای برای این ماه وجود ندارد.

نظریه ها

  • این روز را چرا عید مردگان میگویند وبه زیارت قبر ها میروند ایا از نظر شرعی درست است یا نه

    • زیارت قبور فی نفس ذاته اشکالی ندارد اما آنرا تبدیل کردن به یک مراسم خاص در روز خاص اسکال شرعی دارد و بدعت است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید