دين وفطرت
عید سعید فطر را  به تمام مسلمانان تبریک عرض می کنیم

عید سعید فطر را به تمام مسلمانان تبریک عرض می کنیم

خوشا به حال کسانيکه ماه رمضان را خير مقدم گفتند به عبادت آلله پرداختن و در روز قيامت با خوشی با پروردگار خود را ملاقات ميکند و افسوس به کسانيکه محروم ماندن و

رمضان ماهی که ابتدایش رحمت و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم است معرفی شده و تصریح گردیده است که درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شوند و تا آخرین شب بسته نمی شوند؛ ماهی که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند.

شگفتا (و شگفتا) از کسی که سرگرم خنده و بازی است (آن هم) در روزی که نیکوکاران ثواب و اجر می برند و کوتاهی کنندگان محروم می شوند. به خدا قسمت اگر پرده و حجاب ها کنار رود، هر آینه نیکوکار به کردار نیک خود و گناهکار به گناهش مشغول می شو

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید