دين وفطرت
غسل کردن- مالیدن آب بر بدن ؟

غسل کردن- مالیدن آب بر بدن ؟

لطفا راحت ترین راه غسل کردن را برایم بیان کنید. در روایات دیده بودم که غسل به صورت مالیدن آب بر بدن نیز جایز است- همانند روغنمالی کردن- آیا درست است؟ (با تشکر مریم)

جواب:

وجوب غسل یک الزام اسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت در طول زندگی است زیرا بسیارند کسانی که از نظافت خود غافل می شوند ولی این حکم اسلامی آنها را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاک نگاهدارند این موضوع اختصاصی به مردم اعصار گذشته ندارد در عصر و زمان ما نیز بسیارند کسانی که به علل مختلفی از نظافت و بهداشت بدن غافلند. در غسل باید بدن شسته شود، روغن مالی مثل مسح کردن است و غسل کردن محسوب نمی شود. بدانید که غسل جنابت برای نماز خواندن واجب است . اگر به بیخ مو آب برسد برای زنان واجب نیست بافت مو را بازکنند

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید