دين وفطرت
فرق بین مدح، حمد و شکر

فرق بین مدح، حمد و شکر

فرق بین مدح، حمد و شکر
سؤال: سلام علیکم. ممنون از سایت خوب شما و این که به سؤالات سریع جواب می دهید. لطفا فرق بین مدح، حمد و شکر را بیان کنید. با تشکر مهدی عسکرزاده
جواب: وعلیکم السلام ما هم از توجه شما و لطف نظرتان تشکر می کنیم. اما جواب شؤال شما: این سه واژه نزدیک هم هستند، اما همین طوری که اشاره نموده اید، عین هم نیستند.
حمد – کسی را به خاطر عملی که انجام داده تحسین کردن است. به آن مدح هم گفته می شود. اما تحسین کردن همراه "فلان را به خاطر فلان کرده " باشد، این دیگر شکر می شود. اگر کسی به خاطر چیزی که خودش انجام نداده بود، ستایش شود – مدح است. مثلا هوش و جمال کسی تعریف شود که "چه قدر با هوش و زیباست!" این مدح است. اگر از رفتار خوب کسی بازگو کنید، هم مدح هم حمد و هم شکر کردید. اما بدون ذکر جزئیات از کسی تعریف شود – این حمد و مدح است، اما شکر نیست. در هر شکری حمد و مدح هست، هر حمدی مدح است، اما شکر نیست. لازم نیست که هر مدح هم شکر و هم حمد باشد. یعنی مدح اعمتر از حمد است و حمد اعم از شکر است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید