دين وفطرت
فطریه

فطریه

سوال : برخی از علما بر این باوند که برای اینکه پرداخت فطریه واجب شود باید واجد شرایط برای پرداخت فطریه شد، واجد شرایط بر کسی گفته میشود که باید علاوه بر قدرت برطرف کردن تمام احتیاجات به اندازۀ نصاب هم صاحب مال باشد. نصاب هم مقدار ۸۵ گرم طلا و یا به آن ارزش مال اضافی می باشد. چنین فردی فقیر به حساب نمی آید.

پاسخ: این نظر حنفیان است. آنها این را فطریه نمی دانند، بلکه صدقه می دانند. به همین دلیل چنین نظری دارند. فطریه را باید هر مسلمانی که می تواند روزه بگیرد بدهد. فقیران می توانند فطریه بدهند و هم می توانند بگیرند. اگر چیزی برای دادن نداشتند هم مسئولیتی ندارند. چونکه خداوند چنین می فرماید:” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”- “خداوند به هیچ کس بیش از حد توانش مسئولیتی محول نمی کند”. (بقره، ۲۸۶)

در روز عید فطر قبل از نماز باید فطریه به جایش برسد. چونکه در حدیثی چنین می فرماید: “هر کس آن فطریه را قبل از نماز عید بدهد زکات مقبول می شود، و هر کس هم بعد نماز بدهد صدقه ای از صدقات محسوب می شود.”

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید