دين وفطرت
فوائد روزه

فوائد روزه

بیان فوائد روزه :
روزه دارای فلسفه ها فوائد و فضیلت های فراوان چه از ناحیه فردی و چه از جنبه اجتماعی میباشد . از جمله توجه به حال بیچارگان و آشنا شدن به احوال فقرا و مستحمندان را افزایش میدهد چون ، وقتی که روزه دار در مدت کوتاهی گرسنه می شود و ناراحتی گرسنگی را حس میکند و مسلماً به یاد گرسنگی دائمی فقرا و تنگدستان می افتد که همیشه در ناراحتی قرار دارند و این توجه باعث میشود که به فقرا کمک کند و در حق آنان مهربانی کند و در این باره روایت شده است:
((ان رسول الله کان اجود الناس و کان اجود مایکون فی رمضان))
رسول خدا (ص) از همه کس سخاوتمند تر و بخشنده تر بوده و در ماه رمضان بیشتر از سایر اوقات سخاوت و بخشنده گی داشت .
یکی دیگر از فضایل و حکمتهای روزه بر قرار ساختن مساوات در بین ثروتمندان و فقرا است، این مساوات یک نظام عملی است که از بهترین نظام های مساوات و عدالت به شمار می آید. 
و در حالی این مساوات در بین مردم به وجود می آید که همه در احساس گرسنگی و ناراحتی سهیم و شریک هستند.
یکی دیگر از فواید روزه تقویت تصمیم و اراده انسان است. یک دانشمند آلمانی کتابی را راجبع ، تقویت اراده تألیف کرده است که اساس آن را بر روزه قرار داده است. و معتقد است که روزه تنها وسیله پر قدرت و فعالی است که میتواند تسلط روح را بر جسم به وجود آورد به نحوی که انسان زمام نفس را در اختیار داشته باشد و از اسارت تمایلات مادی رهائی یابد 
یک قسمتی از فوائد روزه عبارت از تقوی بزرگداشت خداوند (ج) و بجا آوردن مراتب شکران و امتنان بود که قرآنکریم دیگر بیان فرموده است:
«لعلکم تتقون » برای اینکه شما پرهیزگار شوید . 
(لتکبروا الله علی ماهداکم ) ناخدا را در برابر هدایتش به بزرگی یاد کنید. 

« و لعلکم تشکرون » تا در برابر هدایتش شکر گذار باشید.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها