دين وفطرت
قرآن و موقعیت مسلمان

قرآن و موقعیت مسلمان

قرآن و موقعیت مسلمان

خداوند متعال برای هدایت انسانها[1] آخرین پیامبر، حضرت محمد(ص) را فرستاد[2]، و کتابی که  در آن زیبا ترین سخنان[4] و جواب گوی تمام مسائل[5] که در حقیقتش هیچ شکی نیست[3]، یعنی قرآن را نازل کرد. وبه پیامبر انجام فرمایشات قرآن[6] و تبلیغ[7] آن را امر فرمود. و همچنین هشدار داد که اگر تبلیغ آن را در ست انجام ندهد رسالتش را به جا نیاورده است.[8]

پیامبر(ص) می فرماید که طبق فرمان خداوند فقط از دستورات قرآن پیروی می کند[9] و در روزی که آخرین آیه به پیامبر نازل شده[10] به انسانها چنین فرمودند: “من برای شما کتاب خداوند یعنی قرآن را به جا می گذارم. به آن تمسک بجویید تا گمراه نشوید.[11] وبه تمام انسانها اعلام کردند که قرآن میراث پیامبر است که برای انسانها به جا گذاشته و بعد از مدتی وفات کردند.[12]

خداوند متعال در آخرین آیه ای که برای ما انسانها نازل فرمود، می فرماید: امروز دین شما را کامل کردم، و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برایتان برگزیدم.[13] پس نتیجه می گیریم که وقتی که این آیه نازل شد دین ما تکمیل شد.

چون خداوند پیامبر(ص) را  تا قیامت برای انسانها به عنوان رسول برگزیده است، کتابی که بر ایشان نازل کرده یعنی قرآن کریم  را هم به عنوان کتاب معجزه و کتاب راهنما برای ما انسانها محافظت خواهد کرد و این را تضمین می کند.[14]

به همین سبب خداوند قرآن را به صورتی که برای همگان آشکار باشد نازل فرمود.[15] و پیامبر(ص) چنین می فرماید: “این قرآن به من وحی شد تا به شما و کسانی که به آنها می رسد را هشدار دهم.[16]

به همین سبب خداوند تا قیامت به تمام انسانها می فرماید: "ای انسانها، به قرآن که از جانب پروردگارتان نازل شده عمل کنید"[17] و به این شکل عمل به قرآن را به آنها امر فرموده اند. و همچنین می فرماید: “این قرآن است کتاب مقدسی که ما فرستاده ایم. به آن عمل کنید، و از نافرمانی دوری کنید، اگر اینگونه رفتار کنید به مرحمت می رسید”.[18] و به این نتیجه می رسیم که اگرشرط اصلی این که  بخواهیم به مرحمت برسیم، عمل به قرآن است.

در دوران اولیه اسلام چون آنها به این شرط قرآن عمل کرده بودند، از بت پرستی و بردگی نجات یافتند. به این وسیله اراده شخصی خود را آزادانه استفاده کرده و فقط خدای متعال را عبادت می کردند. دلهایشان با یاد خدا آرامش گرفت. از سوی دیگر امت اسلامی به وجود آمد، این امت به کسانی که در اطرافشان زندگی می کنند،  برای اینکه  اسلام، و نور توحید را بیاموزند تمام هستی خود را فدا کرده اند.

در نتیجه، انسانهایی که مدت زمان طولانی را با جهالت زندگی می کردند مسلمان شده و همچنین بسیاری از انسانها را هم مسلمان کرده اند وبه این طریق خیلی جاها را فتح کردند. وهمچنین به این وسیله از مرحله اداره شدن به اداره کردن و از گرفتن به دادن ارتقاء یافتند.

متأسفانه مدت کوتاهی بعد از فوت پیامبر(ص)، مسلمانان بین خودشان دچار اختلاف شدند و به گروهها و مذاهب مختلف تقسیم شدند. فقهای هریک از مذاهب به جای اینکه قرآن را به انسانها درست معرفی کنند و آنها را از جهالت نجات دهند به پیشی گرفتن و برتر خواندن خود نسبت به یکدیگر می پردازند. خداوند در این باره می فرماید: عزت/برتری فقط برای خدا، رسول خدا و مومنین است، اما منافقین از آن بی خبرند.[19] فتح سرزمینهای جدید بماند، سرزمینهایی که قبلا فتح شده بود هم یکی یکی از دست رفتند. دشمنانی که از مسلمانان می ترسیدند، حال مسلمانان از آنها می ترسند. خداوند می فرماید: “آنها به خدا ظلم نکرده اند، آنها خودشان به خودشان ظلم کرده اند”.[20] چون خداوند می فرماید: “اگر مؤمن باشید همیشه شما پیروز خواهید شد”.[21] پس برای پیروز شدن مؤمن بودن را شرط اصلی قرار داده است.

متأسفانه با گذشت زمان مسلمانان از اصل قرآن دور شده اند. کتابهایی که دو-سه عصر بعد از وفات پیامبر نوشته شده، راهنمای زندگی مسلمانان شده است. انسانها به آن کتابها به عنوان کتاب راهنما تمسک کرده و قرآن را به عنوان کتابی که بر سر مرده خوانده می شود، در مزار و در مراسم دیگر خوانده می شود،  در آمده است.

در زمان حال موقعیت مسلمانان دردناک تراست. بین آنها منهای مشکلاتی که در بالا مطرح کردیم، اختلافات نظری جدید هم به وجود آمده،  آنها را به سمت گمراهی سوق می دهد.

وخمیم ترین مسئله این است که عمل به فرمایشات قرآن کریم و دعوت به انجام آن – لامذهبی تلقی شده و عمل به کتب دیگر-  دینداری محسوب می شود(!)

برای نجات از بیماری که در بالا مطرح کردیم و برای مسلمان واقعی شدن، وهمچنین برای کسب سعادت دنیا و آخرت، فقط یک راه وجود دارد، پیامبر را الگو قرار داده و به قرآن عمل کرد. چون خداوند چنین می فرماید: این قرآن شما را به تنها راه درست می رساند[22] آن کتاب واقعا برتر و هیچ جای آن دچار اشکال نیست. آن کتاب به وسیله شخصی که صاحب حکمت بوده و همه چیز را به صحیح ترین شکل می دانسته نازل شده[23] آن حرف قاتع است و اصلا شوخی نیست[24] آن کتابی است که برای کسی که آن را باور دارد همه چیز را آشکار می کند، راه راست را نشان داده و رحمت است.[25]

انس علیم اوغلو

[1] سبه 34/28، اعراف 7/158

[2] احزاب 33/40

[3] بقره 2/2

[4] زمر 39/23

[5] نحل 16/89، یوسف 12/111

[6] انعام 6/106، یونس 10/109، احزاب 33/2

[7] آل عمران3/144، مائده 5/99، نور 24/54، عنکبوت 29/18، رعد 13/40

[8] مائده 5/67

[9] انعام 6/50، اعراف 7/203، یونس 10/15، احقاف 46/9

[10] مائده 5/3

[11] مسلم، حج، 147(1218)، ابو داوود، مناسک، 56

[12] پیامبر(ع) سال یازده هجری فوت کرد.

[13] مائده 5/3

[14] حجر 15/9

[15] مریم 19/97، دخان 44/58، قمر 54/17، 22،32،40

[16] انعام 6/19

[17] اعراف 7/3، زمر 39/55

[18] انعام 6/155

[19] منافقون 63/8

[20] آل عمران 3/117

[21] آل عمران 3/139

[22] اسراء 17/9

[23] فصلت 41/41،42

[24] طارق 86/13،14

[25] یوسف 12/111

 

 

 

نظریه ها

    • سلام علیکم
      خیلی ممنونیم از نظر لطفتان. شما هم مؤید باشید!

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید