دين وفطرت
قربانی کردن گوسفند هدیه

قربانی کردن گوسفند هدیه

من دانش آموز هستم و هر سال  در عید قربان پدرم برای قربانی به من  گوسفندی را هدیه می دهد. آیا می توانم همان گوسفند را قربانی کنم؟

در این مشکلی وجود ندارد. در دین ما شرط نیست که قربانی را حتما باید با پول خرید. حیوان قربانی می تواند هدیه هم باشد

مثلا رسول الله (ص) در حج وداع بنام زوجه های خود قربانی کرده بود که آنان از این بی خبر بودند و این نیز  در حکم هدیه است.

علاوه بر این  در فقه مذهب حنفی این چنین فتوی دارد که ” قربان کننده باید مقیم باشد، پس قربانی بر مسافر واجب نیست.”

البته این، دور از حقیقت است . و در وجوب قربانی این شرط نیست كه انسان مقیم باشد.

و همچنین  مرد بودن شرط وجوب یا استحباب قربانی نیست، و قربانی همانطور که بر مردان واجب است بر زنان نیز واجب است، زیرا ادله‌ی وجوب یا استحباب قربانی شامل همه می‌شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها