دين وفطرت
قرض کسی که فوت کرده

قرض کسی که فوت کرده

قرض کسی که فوت کرده

سوال: همسرم مهندس عمران و ساختمان بود. بر اثر تصادف جان خود را از دست داد. به همین سبب پروژه های کاریش نا تمام ماند. خانۀ برخی مشتریان را تحویل داده بود ولی مابقی پول خود را نگرفته بود. کار برخی از مشتریان هم ناتمام مانده بود. همچنین متوجه شدم که همسرم قرضهایی هم داشته که اینها مربوط به قبل از ازدواج با من بود ولی من تازه از این قرضها خبردار شدم. سوال اولم این است که حال که همسرم فوت کرده، آیا حق الناسی بر گردن شوهرم بوده؟ سوال دومم این است که خانوادۀ همسرم با این حال که از موقعیت مالی خوبی برخوردارند می گویند که می خواستند پسرشان را از میراث محروم کنند. آیا با این کار آنها از نظر دینی از پرداخت قرض همسرم معاف می شوند؟ و اما سوال سومم، من در زمان حیات همسرم تمام طلاهایی که در زمان ازدواج برایم خریده بود را به او دادم، آیا حقی از من به گردن شوهرم وجود دارد؟ اگر هست من باید چه کار کنم؟ من یک معلم هستم اگر تا زمان بازنشستگی نیمی از حقوقم را به قرضهای شوهرم بدهم باز هم نمی توانم قرضهای او را بپردازم. لطفا مرا راهنمایی کنید.

جواب: با سلام و عرض تسلیت خدمت شما، در جواب سوال اول شما، فوت همسرتان او را از بدهکاریهایی که داشته نجات نمی دهد. باید دارایی او بین افراد طلبکار تقسیم شود. برای مثال اگر به 10 نفر 100 تومان قرض دارد اما داراییش 50 تومان باشد، هر فرد طلبکار نیمی از قرض خود را می گیرد و نمی تواند بیشتر از آن را طلب کند.

جواب سوال دوم: کسی مسئول پرداخت قرض کس دیگری نمی باشد. قرض مانند میراث منتقل نمی شود. به همین سبب نه پدر همسرتان و نه شما مسئولیتی در قبال پرداخت قرضهای همسرتان ندارید. طبق قوانین کشور ترکیه، اگر کسی رد میراث نکند قرضهای میت به او انتقال پیدا می کند. به همین سبب پدر همسرتان چنین کاری می کند. شما هم می توانید رد میراث کنید.

و اما جواب سوال سوم: اگر طلاهایتان را به همسرتان هدیه داده باشید که حقی بر گردن او نیست ولی شما از این بخشش ثواب می برید.اما اگر به او قرض داده باشد شما هم از طلب کاران محسوب می شوید.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید