دين وفطرت
كوچكترين كلمه در قرآن چيست ؟

كوچكترين كلمه در قرآن چيست ؟

 

زرکشی در کتاب "البرهان" آورده است
«و أقصرها نحو باء الجر حرف واحد»؛ کوتاه‌ ترین کلمه قرآن، مانند حرف جرّ «بـ» است که تنها یک حرف دارد. وی قول کسی که آن را دو حرفی می ‌داند صحیح نمی‌ داند.
قرطبی در کتاب "الجامع لأحکام القرآن" می گوید:
«وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا وله، وما أشبه ذلك»؛ کوتاه‌ ترین کلمات قرآن، کلمات دو حرفی، مانند: "ما" و "لا" و "له"، و شبیه آن است.
البته وی حروف معنا داری مانند همزه استفهام و واو عطف را نیز یک کلمه می داند ولی می گوید به تنهایی به کار نمی روند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها