دين وفطرت
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنی این ذکر چیست؟

لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنی این ذکر چیست؟

 

بعضیها وقتی که عصبانی می شوند این ذکر را می خوانند: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنی این ذکر چیست؟

این ذکر مهم چه می خواهد بگوید؟

معنی این ذکر این است:  "هر نوع قدرت و توانايي  تنها از جانب خدای قادر متعال است"  .هر که این دعا را می خواند مثل اینکه اعتراف می نماید:  " الهی پروردگارا!  من هیچ چیز نمی توانم بکنم  جز با توفيق و ياری تو… " 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید