دين وفطرت
 لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم معنیا ش چه میبا شد 

 لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم معنیا ش چه میبا شد 

سوال:   لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم معنیا ش چه میبا شد 

جواب :معنای این ذکر چنین میباشد : توان وقدرت فقط وفقط به کمک خداوند بزرگ ومتعال به دست خواهیم آمد .

شخصی این جمله را  ورد بکند در حقیقت این اعتراف را میکند : ای بار خدایا بدون کمک تو من نمی توانم کاری را  انجام بدهم وغیراز خودت هیچ تکیه گاه دیگر ندارم.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها