دين وفطرت

“لبیک یا حسین” لبیک یا علی” گفتن شرک است.

شعییان که “لبیک یا علی!” “لبیک یا حسین!” “مدد یا علی” “مدد یا حسین” می گویند. آیا  از نظر دینی چنین شعارها شرک به خدا نیست؟

پاسخ:

استغاثه- کمک خواستن عبادت ممهمی  است. ایچنین کمکها فقط از خدا خواسته می شود. هیچ کدام از امامان ما از پدران خود با واسطه دعا چیزی نخواسته اند. امام علی و امام حسین علیهما السلام هم از خدای متعال کمک خواسته و فقط به او دعا کردند و آنها هم “لبیک اللهم لبیک” گفته اند. .

مخصوصا آنان که “الله محمد یا علی” گفته و از آنها کمک می خواهند شبه مسیحیان  هستند که اعتقاد “پدر فرزند و روح مقدس” یعنی تثلیث دارند و  به خدا شرک می ورزند..

افتخار شیعیان  خمینی در کتاب خود می نویسد:

“بدرستی که ما از ارواح انبیا و ائمه گرامی کمک می خواهیم” و بعد ادامه می کند” گرچه عملی باطل هم باشد طلب امداد از سنگ قطعا  شرک نیست” (کشف الاسرار  ص. ۴۹٫ خمینی)

شرک بر دو نوع جلی و خفی است ، شرک جلی این است که به صورت علنی و زبانی برای خداوند سبحان شریک قائل بشوی و برای ذات مقدسش شریک قائل شود ، اما شرک خفی این است که در ظاهر خداوند را واحد بپنداری اما در مقام عمل شریک قائل بشوی ، انسان مومن همیشه و در همه حال تنها خداوند را عامل همه کارها می داند مثلا مسئله شفا فقط به دست خداست و طبیب واسطه ای بیش نیست پس اینکه گفته می شود شفای بچه ام را اول از خدا و بعد از طبیب گرفتم شرک خفی است زیرا با این تفکر برای خداوند شریک قائل شدی.

آیدین ملایم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها