دين وفطرت

ما درخانواده نه نفریم. آیا یک قربانی برای ما کافیست؟

سلام علیکم

ما در خانواده نه نفریم.  آیا یک قربانی برای ما کافیست؟ یا هر یک از ما باید یک قربانی انجام دهد؟

پاسخ:

علیکم سلام

هدف از قربانی تقرب جستن و نزدیکی به خداوند متعال  است که به خاطر رضای خداوند در روزهای عید قربان مسلمانان آن را ذبح می‌کنند. بنابر این  قربانی شتر ، گاو ، گوسفند و بزنر وماده اش برای یک خانواده‌ کافی است. نیاز نیست هر یک از شما یک قربانی انجام دهید.

علاوه بر این  می توانید در ادای قربانی با اشخاص دیگر مانند همسایه ها شراکت کنند.

 

همچنین می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

قربانی به صورت اشتراکی

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید