دين وفطرت

“مرسوم هست که مردم هنگام زیارت قبور با سنگ کوچک بر قبر می زنند”

سلام علیکم اساتید محترم و خداقوت به دست اندر کاران محترم وقف سلیمانیه. شما را از شهر مشهد رضوی می خوانیم و ازشما بی نهایت سپاسگزاریم که در مورد مسائلی دینی ما را راهنامیی می مکنید.  یک سوالی داشتم در مورد عرفی که در شهر ما  وجود دارد. در منطقه ای ما  که زندگی می کنیم مرسوم هست که مردم هنگام زیارت قبور با سنگ کوچک بر قبر می زنند و بعد سوره فاتحه می خوانند. می خواستم علت این کار را بدانم. ممنون از شما.

علیکم سلام، از توجه شما سپاسگزاریم.

در باره زیارت قبور از حضرت پیامبر توصیه  شده است که قبور را زیارت كنید و و به وسیله ی آن آخرت را به یاد بیاورید. توجه برای مردگان و زیارت کردن مقابر آنها عمل مطمئنا برای زندگان تاثیر به سزائی دارد.

ولی در مورد زیارت قبور یکی از بدعتهای که در میان مسلمانان رواج یافته است و متاسفانه رجال دین و علمای مذهبی به  ترویج آن تلاش می نمایند زدن سنگ به قبر می باشد. آنها قائلند  که گویا با انجام این کار  مرده صدای سنگ را می شنود و آگاه می شود که کسی به زیارت قبر اوآمده است. ناگفته پیداست که، این کارهای عرفی که در کشورهای متعددی میان مسلمانان ترویج یافته است نه تنها منبعی شرعی ندارند بلکه  دور از دستورات قرانی و بدعت است. از این رو، یکی از مشکلات جدی مسلمانان این است که  قرآن کریم را کنار گذاشته و تحت لوای دیگران در آمده اند و آنان این نکته را هنوز نفهمیدند که درمان همه دردهای آنان در قران کریم نهفته است.

برای معلومات بیشتر لطفا به پیوند ذیل مرا جعه بکنید:

در باره زیارت قبور پروفیسور عبد العزیز بایندر جواب میدهد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید