دين وفطرت
مرگ دو باره یعنی چه؟

مرگ دو باره یعنی چه؟

مرگ دو باره یعنی چه؟
پاسخ: وعلیکم السلام
دلیل اینکه در سوره غافر آیه 11، دو بار از مرگ بحث شده، رابطۀ بین مرگ و خواب است. روح انسان هم در حالت خواب و هم در مرگ از بدن جدا می شود.
روح از وجود مانند یک خانه استفاده می کند. وقتی که وجود در رحم مادر شکل گرفت روح در آنجا دمیده می شود. وقتی بدن به خواب می رود روح از آنجا جدا می شود. و در هنگام بیدار شدن دوباره به بدن باز می گردد. بدن مرده مانند خانۀ ویران شده است. تا زمانی که دوباره ساخته نشود روح به آنجا باز نمی گردد. بدن جدید، به گونه ای است که خراب و کهنه نمی شود. این حیات دوبارۀ شخص در آخرت می باشد. آن وقت روح دیگر از بدن تازه ساخته شده خارج نمی شود و حیات ابدی آغاز می شود. این آیه بیانگر این است.
خداوند چنین می فرماید:
“خداوند در هنگام مرگ روح را از بدن جدا می کند و کسانی که زنده هستند در خواب روح از بدنشان جدا می کند. کسی که حکم مرگش را داده می گیرد. دیگری را تا مدت معین رها می کند.” (سوره زمر، 39/42)

نظریه ها

  • سلام علیکم

     آیا شباهتی میان متولد شدن از مادر   با از دنیا رفتن انسان و وارد دنیای آخرت شدن وجود دارد؟

     

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید