دين وفطرت

مصرف از داروهای برای کنترل هورمون گرسنگی و سیری در وعده سحری

آیا مصرف از داروهای برای کنترل هورمون گرسنگی و سیری در وعده سحری جایز می باشد؟

سلام علیکم.

پزشک به من داروهایی را پیشنهاد کرد که هورمون گرسنگی را کنترل می کند و من با توصیه پزشک معالج خود در ایام روزه داری یعنی وعده سحری از داروهای تغذیه کننده مصرف می کنم و در مدت زمان بیشتری احساس سیری دارم. آیا مصرف این داروها در ایام روزداری روزه را باطل می کند؟

علیکم سلام

نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که یکی از شرایط روزه دار در ایام روزه داری، امتناع از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب خورشید است.  بنابر این خوردن غذاها یا مصرف داروهای که انرژی شما را تامین می‌کند قبل از طلوع فجر یا بعد از غروب خورشید مانعی ندارد و روزه را باطل نمی کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید