دين وفطرت
مطالب در مورد قربانی

مطالب در مورد قربانی

      قربانی برای یک امت فرض گردیده چون سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بعضا دو قربانی کردند وچنین دعا  کردند (الهی یکی این دو قربانی را از امتم و یکی شان را ازطرف خاواده ام قبول بفرما) بنا بر این از هر خانواده رییس این خانواده قربانی بکند از دیگر اعضای شان ساقط خواهم شد   چه کسانی می توانند قربانی کنند ؟
مسلمان باشد ، عاقل باشد ، بالغ باشد و توانایی مالی داشته باشد .

کدام حیوانات باید قربانی شود ؟
فقط شتر ، گاو ، گوسفند و بزنر وماده اش  برای قربانی است .
نکته :
در خرید شتر و گاو تا " ۷ " نفر می توانند شریک شوند اما گوسفند و بز فقط یک نفر می تواند آنرا بخرد قربانی کند از طرف خود و فامیل خود و این طور بگوید خداوندا این قربانی را از طرف من و فامیلم به درگاه ات قبول کن

شرایط حیوان قربانی

 سن : در کتاب های فقه هر چند سن قربانی رااز  شتر باید در سال پنجم، گاو درسال سوم ، بز ، و گوسفند در سال دوم عمر ی خود باشد گفته اند اما در قران کریم ودر احادیث برای این حیوان ها هیچ سنی تعیین نشده اند فقط کلمه مسن استفاده شده هست این هم در لسان عربی به نوزادی استفاده میشود سن نوازدش را پوره نموده باشد سلامتی : یعنی باید دور از هر عیب و نقص که منجر به نقصان گوشت حیوان گردد باشد ، بسیار لاغر ، دیوانه ، گوش بریده ، لنگ ، کور و بیمار نباشد .

وقت قربانی

حدود " ۲۰ " دقیقه بعد از طلوع خورشید روز عید قربان شروع می شود و تا غروب روز سوم بعد از عید ادامه دارد 
بهترین وقت بعد از ادای نماز عید میباشد

گوشت قربانی

سه تقسیم شود یک سهم به خود ، یک سهم برای همسایگان و خویشاوندان ، و یک سهم دیگر برای فقرا و مستمندان

سنت است که صاحب قربانی خودش حیوان را سر ببرد و یا شاهد این عمل باشد ، پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت بی بی فاطمه رض فرمود خود شاهد سر بریدن حیوان قربانی باش زیرا با اولین قطره که ریخته می شود گناهان گذشته تو مورد بخشش قرار می گیرد

ه. حبیبی

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید