دين وفطرت

معنای “انا لله و انا الیه راجعون” چیست؟

معنای “انا لله و انا الیه راجعون” چیست؟

 معنى آیه “انا لله…”  این است که انسان اقرار کند به اینکه همه ما مملوک خدای متعال هستیم و اختیار ملک با مالک می باشد.

“… و انا الیه راجعون”  و همه بسوى مالک حقیقى که خداوند است بازگشت خواهند نمود.

اما همان فکر صوفیه معروف که “انسان جزیی جدا شده از  خداست و به او متصل خواهد شد قطعا اشتباه است، چون خدای متعال مرکب نیست و تجزیه هم نمی‌شود.

بلكه انسان مملوك خداست و مالكيت خدا به حقيقت ملك است، و دوباره بازگشتش به سوى مالكش مى‏باشد و انسان در روز رستاخیز در حضور او حاضر خواهد بود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید