دين وفطرت

معنی کلمه اله چیست؟

معنی کلمه اله چیست؟

پاسخ:

واژه “اله” قبل از هر چیز به معنای  “معبود” است. (لسان العرب: اله)

و عبادت یعنی پرستش در برابر موجودی که تنها موجودی شایسته  به عبادت است و  بدون شک او  تنها خدای متعال است. بالاترین احترام نیز بعنوان عبادت پذیرفته شده است.

وقتی می گوییم: “لا اله الا الله” ، منظور ما این است که معبود بر حق جز الله نیست و الله یگانه و یکتاست و استحقاق این را دارد که تمامی عبادات خالصانه برای او می باشد. و برای غیر او نباشد.

اما متأسفانه اکثر مردم از جمله مسلمانان حتی به معنای این کلمه تأمل نمی کنند  و متاسفانه از سوی انسانها نادیده گرفته شده است.

از سویی دیگر خداوند متعال در کتاب خود در این مورد می فرماید: “لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ”- “غیر از خدا کسی دیگر را عبادت نکنید”. در این آیه به  مساله معبودیت خدای متعال تاکید شده است چنانچه در بالا اشاره کردیم غیر خدا دیگر هیچ کسی لایق عبادت نیست، عبادت نهایت تذلل و عاجزی است که در مقابل معبود بر حق صورت می گیرد.

آیدین ملایم

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید